მკათათვე, 2018

***
სიყვარულია ნაღდი სიცოცხლე და განვითარება, არა თავმომწონეობაზე დაფუძნებული სტერილური სრულყოფილება.

***
უამრავი ადამიანი, წიგნი და შეხედულება გაჩენილა აქამომდის, მაგრამ ამ ჭრელ ოკეანეში უკეთ ორიენტირებისათვის მტკიცედ უნდა გედგას ფეხი ილუზორული მრავალფეროვნების ტალღებისაგან შეუმუსვრელი სიბრძნის კლდეზე.

***
ერის სულს ზოოლოგიურ-ეთნოგრაფიული სათვალეებით ვერ დაინახავ.

***
თუ გინდა ვინმეს, ან რამის გაუმჯობესება, ჯერ თავად უნდა გახდე უკეთესი.

Advertisements

თიბათვე, 2018 წელი

***
ადამიანურისა და საზოგადოებრივის, კონკრეტულისა და ზოგადის ერთდროული და ერთმანეთის შემავსებელი სიყვარული უფლის, სიყვარულის სიყვარულში გვავარჯიშებს.

***
განვითარება სიყვარულის გარეშე ცალუღელა ხარივითაა.

***
დროის ყიდვა ჯერ კიდევ არ ნიშნავს მომავლის დასაკუთრებას.

***
ძალის გამოყენება სამართლისა და სამართლიანი წესრიგის დასაცავადაა გამართლებული. სხვა შემთხვევაში, იგი ძალადობა ხდება.

***
ზნეობა ჯერ კიდევ არ ნიშნავს თავისუფლებას, მაგრამ ეს უკანასკნელი აუცილებლად შეიცავს მას

აპანი, 2018 წელი

***
სიყვარული არის ყველაზე დიდი განვითარება. ეს უკანასკნელი კი სულიერი კატეგორიაა.

***
რაც უფრო ვივიწყებთ სიკვდილს, მით უფრო ვკვდებით. Memento mori გვაძლევს სიკვდილსა და სიცოცხლეზე დიალექტიკური ამაღლების საშუალებას, რამაც განვითარების კიდევ უფრო მაღალ, სიყვარულის საფეხურზე შეიძლება აგვიყვანოს.

***
დიდი ბედნიერებაა ბავშვურიც იყო მთელი ცხოვრება, მაგრამ დიდი უბედურებაა მხოლოდ ბავშვური იყო მუდამ და სხვაგვარი – ნაკლებად.

***
ადამიანი ადამიანისთვის კომფორტულზე უფრო მეტად გემრიელი უნდა იყოს.

მკათათვე, 2017 წელი

* * *

ღმერთი თავისუფლებაა და თავისი შვილების ყმობა მონობას კი არა, თავისუფლების ყმობასა და თავისუფლების ღირსეული მემკვიდრეობის გაგრძელებას ნიშნავს.

(ყმა-ყრმიდან, სადაც ყრმა ყმაწვილი და შეგირდია)

* * *

ზნეობა ცხოველებისაგან განგვასხვავებს და ადამიანებად გვქმნის, სიყვარულს კი განვითარების კიდევ უფრო მაღალ საფეხურზე ავყავართ და ღვთისშვილებად გვაქცევს.

* * *
წარმატება მხოლოდ იმას შეიძლება ეწოდოს, როდესაც ადამიანთა ბედნიერებასა და საერთო სიკეთის გამრავლებას უფრო წინ ვაყენებთ, ვიდრე საკუთარ წინსვლასა და თავმომწონეობას. თუ ეს ასე არ არის, მაშინ თავს ვიტყუებთ და არასწორი გზით მივდივართ.

აპნისი, 2017 წელი

***
რაც უფრო მცირედმორწმუნე ხარ ადამიანი, მით უფრო ძლიერად გეჩვენება მსოფლიო მმართველები. და რაც უფრო ცოცხალი და მტკიცე ხარ რწმენაში, მით უფრო დიდი ორიენტირია ღვთისა და მოყვასის სიყვარული.

***

რამდენი ძვირფასი რამაა დაფარული და ჩაბნელებული ადამიანისათვის, თუკი იგი სიყვარულის თვალებით არ იყურება. ყოველი მსგავსი სიბნელე დაკარგული დროა. მარადისობა მზიურია. უკვდავება სიყვარულის მზიურობაა.

***

თითოეულ სიტყვაში მთელი სამყაროა ჩატეული. სამყარო კი ის ჭაა, რომელშიც საკუთარი თავის დანახვა შეიძლება.

***

ქრისტიანულ კალენდარში მთელი წლის განმავლობაში მომხდარი და მიმდინარე ქრისტიანული შინაარსის მოვლენები ერთ ორგანულ და ცოცხალ მთლიანობას შეადგენს.

***

წიგნი ქალივითაა: უხდება რუდუნებით გადაშლა, გულისყურით კითხვა და გაგება.

***

ადამიანს იმხელა გული უნდა ჰქონდეს, რომ მკერდში ვერ ეტეოდეს.

***

პოეზია მსახურებაცაა.

***

კერპთაყვანისმცემლობის ნებისმიერი ცხოვრებისეული გამოვლინება მუდამ სხვა და სხვის მსხვერპლს მოითხოვს. მხოლოდ სიყვარულია სიცოცხლე და მიმართულია ამ უკანასკნელის ზრდის, განვითარებისა და გამრავლებისაკენ.

***

მარხვა კულტურაა.

***

მადლიერება კულტურასთანაა პირდაპირკავშირში. ეს უკანასკნელი კი, ცივილიზაციის საფუძველია. უმადურობა არღვევს ერთსაც და მეორესაც.

***

ეგოცენტრულობას დამონებული კაცუნა ყველას და ყველაფერს სათავისოდ ირგებს მაშინ, როდესაც ხელმწიფური ბუნების პიროვნება იქით ემსახურება საერთო სიკეთესა და საზოგადოებრივ განვითარებას.

ქრისტეშობისთვე, 2016 წელი

* * *
სიცოცხლის შემოქმედების გარეშე გარესამყაროსაგან პატივისცემის მოთხოვნა ბუტაფორიაა.

* * *
სიცოცხლე საუკეთესო მასწავლებელია. კომუნიკაცია კი სიცოცხლის ხერხემალია. ამის გარეშე არ არსებობს განვითარება, რადგან სხვა შემთხვევაში სიცარიელე და სიკვდილი იკავებს მის კუთვნილ ადგილს.

* * *
საკუთარი თავის მონები და მსხვერპლნი უფრო ადვილად ხდებიან პატივმოყვარეობით სნეული და თავხედი ავაზაკების ლუკმა. თავის-უფალი კი მსგავსი დანაშაულებრივი დინების საწინააღმდეგოდ მიცურავს.

* * *
როდესაც ადამიანი მხოლოდ მოგებას ესწრაფვის, ესე იგი, უფრო საკუთარ თავსა და ჯიბეზე ფიქრობს. ასეთი კაცუნებისათვის სხვები მიზნის მისაღწევი საშუალება და ციფრებია, რადგან არსებითად საკუთარი ვნებების მონა სხვას ვერ მოუტანს სიკეთეს. ან კი, როგორ დაინახავს სხვას იგი, ვისაც თავის თავში არსებული ნათელი ჩაუბნელებია?

როდესაც ადამიანი საკუთარ თავზე უფრო მეტად საზოგადოებრივი სიკეთისთვის იღვწის, ის ზრდის ადამიანთა ბედნიერებას. ეს კი ნამდვილ განვითარებას ქმნის, რაც უპირველეს ყოვლისა, სულიერი კატეგორიაა და თავის-უფალ ადამიანთა მოღვაწეობის ნაყოფს წარმოადგენს.

* * *
სამყარო ვისთვის ბაზარია და ვისთვის კი სიცოცხლის უზარმაზარი ტაძარი. პირველ შემთხვევაში ხდება მისწრაფება იმისკენ, რომ ყველა და ყველაფერი გაზომვადი, მოხელთებადი, ფასიანი გახდეს მაშინ, როდესაც სიცოცხლითსავსე კოსმოსში ღირებულებები ყოველგვარ ფასეულობაზე აღმატებულ ორიენტირებს წარმოადგენენ.

გიორგობისთვე, 2016 წელი

* * *
ერი მამულიშვილთა შორის მოქმედი სინერგიაა და არა მათი აქა-იქ მიმოფანტული ოაზისების თანავარსკვლავედი.

* * *
კონსერვატივიზმი საუკეთესო ტრადიციათა პრინციპების გახევება კი არა, მათი გაცოცხლებაა.

* * *
საკუთარი პიროვნების გაუმჯობესება-განვითარების გარეშე საზოგადოების, ერის მსახურება ფარსია.

* * *
ინტელექტუალი უნდა ერქვას მხოლოდ იმ ადამიანს, ვისაც არა მარტო გააჩნია სიკეთისა და უკეთურების გარჩევის უნარი, არამედ ამასთანავე მუდამ ირჩევს კეთილის ქმნას. ზნეობრივი და სულიერი განვითარება პრაქსისია და არა მხოლოდ წიგნების განუსაზღვრელი ოდენობით კითხვა, თუ წაკითხულ-აღქმულის გინდაც სხარტი, მაგრამ მაინც უსულო ანალიზი.